عصیان لکستانی پنجشنبه 1 خرداد 1393 04:02 ب.ظ نظرات ()

.             پیشینه ئ قوم لك  :

    معنای  واژه لك:                                                                             

   پروفسور ماری شیلی ایران شناس نامی زبان ایرانیان در صده هیجدهم رو به سه دسته تقسیم میكنه    1:لك زبانان(اقوام ایرانی )اكثریت جمعیت ایارن2ترك  زبانان(در شمال غربی وشمالی به سر میبرند3عرب زبانان(در نواحی جنوبی در اقلیت میباشند                                        

2.                                        در روزگاران كهن زمانی كه تمدن های بزرگ بین النهرین زیر سایه ئ ترس آور آشوریها بسر میبردند درست در همسایگی  خاوری امپراتوری آشورییان اقوامی با نژاد مشترك آریایی بسر میبردند(نیرومندترین این اقوام ستروكانیان) آنها اقوامی جنگجو بودند كه از لحاظ مهندسی وفناوری ساخت اشیاء كاربردی به درجه بالایی رسیده بودند كه ‍‍‍‍‍ این ثروتٍ دانش روز افزون از دید استعمارگران آن دوران دور نماند تا این كه آشوریان را وسوسه میكرد به این سرزمین ها چشم طمع بدوزد وبارها دست به حمله به این سرزمین را بزننداما از آنجا كه كوهستان های مشكل گذر ومردان جنگجوی سرزمین های جبال نتوانستند به رویای خود مبنی بر تسخیرآن سرزمین ها دست یابند .  به دلیل نوع جنگیدن  آنها كه بی باك به دل دشمن میزدند آشوریها آنهارا لك می خواندند كه به معنای گرگ های كوهستان است چراكه درهر بار هجوم وشبیخون به لشگر آشورییها به سرعت حالت دفاعی به خود میگرفتند.اما واژه ئ لك معنی گوناگونی در كتب مختلف به خود گرفته پارسیان 2جور معناكرده اند یكی معنای رعنا ودیگری واحدشمارش را میدهد.در زمانهای باستان(مادوهخامنشیان تا ساسانی)گروه لك های كمندانداز موسوم به ستروكانیان در زاگروس در دره ئ سیمره (كوهدشت  لرستان) تمدن خود را پایه گذاری كردند در زمان هخامنشیان گروهی از این قوم جنگجو را برای مقابله با ماساگ ها در منطقه استان گلستان كنونی سكنا دادند بعدها نام لكستان را براین خطه گماردند كه نام گرگان نیز بر گرفته از همین نام لكستان است حتی مردمان این خطه خودرا از تبار ستروكانیان  میدانند.پس دانستیم كه واژه ئ لك نه تنها واژه ئ خاصی را تداعی میكند بلكه به تاریخ قومی بزرگ گواهی میدهد