عصیان لکستانی سه شنبه 25 آذر 1393 05:40 ب.ظ دیته کان ()
تپه گیان لکستان

تپه گیان در جنوب غربی روستای گیان است.در این تپه مجموعا چهار دوره معماری در پنج دوره تاریخی كشف شد.به علت تخریب شدید تعیین نقشه بناها امكان پذیر نیست.سفالهای این منطقه به سه دسته خشن،ظریف و منقوش تقسیم میشوند.در سفالهای منقوش علاوه بر خطوط موازی،نقوش ساده هندسی،مثلث و لوزی تو پر تعدادی صلیب موسوم به مالتی نیز مشاهده می شود. با جلو رفتن تاریخ نقوش حیوانات شامل پرندگان نیز به طرح سفالها اضافه شده است و حتی طرح ببر نیز در آنها دیده میشود.در مجموع 122قبر در این تپه كشف شده است..قبرهادر اعماق مختلفی از یك متر تا چهارده متری كشف شدند.در یك مورد كودكان را در خمره های بزرگی دفن كرده بودند
قدیمترین آثار گیان به دوره مس سنگی تعلق دارد. سفال دوره مفرغ گیان خوب پخته شده و با خطوط افقی ‏ موجدار در شانه و گردن سفال تزیین شده است . سفال گیان از نخودی شروع شده و به سفال قرمز تبدیل میشود و سپس سفال رنگی منقوش ظاهر میشود. سفالهای دوره 4 گیان بسیار شبیه سفال شوش هستند