عصیان لکستانی سه شنبه 25 آذر 1393 05:56 ب.ظ نظرات ()
سردار مشروطه خواه لک

یارمحمد کرمانشاهی فرزند میرزا محمد خان از خان‌های طایفه لک زردلان پشتکوه و بلقیس خانم از طایفهٔ لک بالاوند در سال ۱۲۹۶ ه. ق. برابر با (۱۲۵۸ ه. ش.) در کرمانشاه متولد شد. خواندن و نوشتن را در مکتب آموخت، ودر نوجوانی به ورزش باستانی روی آورد و پس از مدتی اشتغال به کار آزاد در سبزه میدان کرمانشاه، درآغاز جوانی در توپخانه تیپ کرمانشاه استخدام شد و به رشادت واستحقاق به سرعت به درجهٔ نایبی رسید.[۱]سردار یارمحمدخان اسفندیاری زردلانی معروف به یارمحمدخان کرمانشاهی از فعالان مشروطه بود که در طی سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۲۸۹ خورشیدی در نبردهای سختی وازجمله در محاصره تبریز به یاری ستارخان و باقرخان شتافت.

وی بعداً به‌وسیله عبدالحسین میرزا فرمانفرما حاکم کرمانشاه و عامل حکومت مرکزی در ۱۳ مهر ۱۲۹۱ ه. ش و در بازار مسقف کلوچه پز خانهٔ کرمانشاه به قتل رسید.