عصیان لکستانی چهارشنبه 26 آذر 1393 06:38 ب.ظ نظرات ()
ریشه نام ایران در زبان لکی

ایران نامی است همانند بسیاری از نام ها که به مرور زمان اشکال ومخفف هایی را به خود گرفته است مثلا مغز نیز یک نام عضوی از بدن است که اکنون لک ها وکورد ها شکل کهن آن را بیان میکنند که شکل های تغییر یافته آن این گونه میباشد
مزگ بعد شد مزغ بعد با جابجایی غ به میان کلمه برای راحتی بیان شد مغز
نام ایران که در متون کهن لکی وکوردی به معنای سرزمین آتشگاهان است میباشد
در ابتدا هرکسی به این سرزمین میآمد آن را سرزمین آتشکده ها یعنی ئآگر ویژه می خواندند که ئآگر یعنی آتش ویژه یعنی شعله های افسار گسیخته
که با مرور زمان وتلفظ این نام توسط اقوام آرامی سامی تلفظ آغران ویجن تبدیل شد که برای تلفظ صحیح به آران ویجن تغیر کرد در زمان هخامنشیان چون زبان دیوانی آرامی سامی بود تلفظ آران ویژن رایج شد تا در زمان ساسانی به ئران ویژن تغیر یافت هنوز مزدم کورد ولک زبان ایران را ئران تلفظ میکنند