مردم لک در اسناد تاریخی گل ها همان لک های دلیری هستند که خواب را از رومی ها ربوده بودند

*** نویسندگانی چون پلوتارک و استرابن که در نخستین سده ی میلاد

و در دوره ی اشکانیان می زیسته اند ، از گل ها و** لک ها** به

عنوان طوایفی آریایی یاد کرده اند.

***مولفان زمان باستان نوشته اند که گل ها و لک ها در جنوب

داغستان و در دشت های رود سمور ودو رودان می زیستند (رضا 1380/ص 143)*.

*** بعضی از نویسندگان گل ها و لک ها یکی دانسته اند. ایلخوف

بر ان است که گل و لک دو قبیله ی جدا از هم نیستند. بلکه در بیان ،

نام گل و لک به جای یکدیگر تلفظ شده اند (رضا همان جا ص 143).

***پلو تارک به روشنی شرح می دهد که « آمازونکاها در گوشه ای

از کوهستان قفقاز سکونت دارند ولی با آلبانیان پیوسته نیستند زیرا گل

ها و لک ها در حد فاصل بین آنها زندگی می کنند » (ص 120).

***استرابون نیز گفته ی پلوتارک را تأیید کرده و در مورد گل ها و لک ها نوشته است « آمازون ها در کوهستان بالای آلبانیا زندگی می کنند

***تئوفانس که پمپه را در لشکرکشی هایش همراهی می کرد و مدتی را در کشور آلبانیا گذرانده است ، می گوید : گلان و لک ها در فاصله ی میان آمازون ها و آلبان ها ساکن اند » (استرابون 1382/ص 21) .

***چنان که آمد گل ها و لک ها و لکه ای یاد شده در منابع کهن ارمنی ، دو طایفی از یک قوم آریایی به شمار آمده اند.

***لک به معنی مرد می باشد (مینورسکی 1375/ص 200).

*دکتر عنایت الله رضا

منبع:وبلاگ تالشان