قلعه منیژه؛ کوهدشت لکستان

بر فراز قله ای از كوه سرسرخن كوهدشت، آثار یك دژ باقی مانده است. طول باروی قلعه متجاوز از ۱۰۰ متر است كه در قسمت شمال آن آثار چند اتاق دیده می‌شود. سطح عمومی قلعه نزدیك به ۲۵۰۰ متر مربع است. در قسمت جنوبی اتاق ها آثار یك مخزن بزرگ آب دیده می‌شود كه دیوار آن ساروج كشی شده است. راه ورود به قلعه فقط از سمت دره است كه به سوی آن امتداد دارد.اهمیت این قلعه در تسلط آن بر دره های اطراف و وسعت دید جالب توجه آن است كه موجب حیرت بینندگان و جهانگردان می‌شود. در داخل قلعه نقبی عجیب و جالب توجه وجود دارد كه دهانه آن تا ۱۰ متر به طرف خاور و جنوب دارای شیبی تند است و ۱۵ متر عمق دارد. سقف این نقب با نوعی ساروج قالب بندی و تاق زده شده است در انتهای راهرو چاهی است با قطر دهانه یك متر، كه اطراف آن سنگ چین شده و عمق آن ۲۲ متر است. ولی آب ندارد. سكه هایی كه از این محل به دست آمده اند به دوره اشكانی مربوط می‌شوند.