عصیان لکستانی دوشنبه 15 تیر 1394 04:20 ب.ظ نظرات ()

شاهنامه لکی 

کتاب شاهنامه ی لکی به اهتمام استاد ارجمند آقای حمید ایزدپناه محقق و پژوهشگر لر زبان ،کتابی است که بنا بر مقدمه ی آن سراینده و تاریخ سرایش این کتاب در پرده ی ابهام است.اما با توجه به نوع کاغذ و نگارش آن بنا بر نظر آقای ایزد پناه مربوط به حدود صد سال پیش است .نسخه ی خطی آن نزد آقای ایزدپناه که از زمان کودکی آن را نگه داشته است ،موجود می باشد.اشعار این شاهنامه مربوط به جنگ هماون است و دارای واژه های اصیل و سدیس لکیست که متاسفانه نسل ما کم کم آنها را فراموش می کند.در زیر چند بیت از این کتاب آورده می شود.
به خاطر حفظ امانت داری رسم الخط کتاب رعایت شده است.
نه جستجو بین، ناگاه جهانگیر/دیش نیشتین ئو جا کنیزی اسیر
زار زار مگریوا عاجز و بی کس /موات یا دانای فرد فریاد رس
یا حق فریاد رس ، هم داد رسونی /بخشنده ی گناه هر بی کسونی
سوای ذات ویت ملجا نین کس / لا شریک تونی فرد فریاد رس
………………………………………………………………………….
خبر دار بیو،نوه ی زال پیر / چنی فرامرز باز هم جهانگیر
روی زمین جه خوین مکران گلنار / وشمشیر ، فلک ،ماورو بوار
هیونی چوی شیر نوجا سواران / تمام پولاد پوش،غرق غبارن
منبع : شاهنامه ی لکی به اهتمام حمید ایزد پناه /انتشارات اساطیر/