عصیان لکستانی یکشنبه 11 بهمن 1394 12:09 ب.ظ نظرات ()زمان های زیادی بود که وقتی خودم ومردم سرزمینم رو به کسی معرفی میکردم میگفتم به ما میگن مردم شهر قوتل وقتی معنیش رو ازم میپرسیدن بی جواب فقط سرمو تکان میدادم میگفتم پدرانم از پدرانشان شنیدن که نام شهر کوهدشت قبل قبل تر از اسلام قوتل بوده تا اینکه در نشریه ای امریکایی چشمم به واژه امپراطوری قوتل یاکوتل افتاد در صدد شدم در مورد این امپراطوری به ظاهر فراموش شده تحقیق کنم امپراطوری قوتل بنا بر روایات والواح سنگی امپراطوری بوده که قبل از طوفان بزرگ بنیاد نهاده شده که بعدها طبق اساطیر به دست ضحاک ماردوش عرب می افتد که همزمان با امپراطوریه شداد در سامیا بود اما سوال اینجاست چرا باید در کشور ما تمام منابع واخبار در مورد این امپراطوری پاک شود یکی از شاهان امپراطوری قوتل یک زن بنام شمیران یا سمیرامیس که بعد از بهمن شاه برتخت نشسته بود هست که در شاهنامه بهصورت کوتاه از این دو یاد شاده اما در سنگ نبشته داریوش اول امده که من داریوش وارث تخت بهمن شاه هستم بنظر من این نکته میشود بدست اورد که این امپراطوری نخستین امپراطوری لک ها در 14هزارسال قبل میباشد که بنا بر روایات شاهنامه حکومت پیشدادیانی است که تمام ایرانیان از انها بازمانده اند این برایم خیلی سنگین چرا که واژگان کتاب زرتشت را مقایسه کردم دیدم تنها زبانی از ایران باتستان هست که به خورشید هورشیت میگوید همین پیشدادیان هستند وبا کمال هوشیاری می توان دید تنها بازمانده این مردمان مقدس اقوام لک زبان هستند چرا که تنها این مردمان به خورشید هور وبه درخشان شیت میگویند نه کوردی نه سیستانی ونه لری ونه هیچ یک دیگر بازمانده این نژاد پاک نبوده ونخواهند بود اگر به واژه شناسی باشد هیچکدام حتی واژه هور راندارند به کنار هیچ کدام رشک میهن پرستی به مانند لک هاندارند آریو برزین که یک لک دلور بود را لر میخوانند در حالی که از ریشه وبه وجود آمدن لری خبری ندارند گویا نمی دانند آریو بزین 2400سال پیش میزیسته که به این دوره ایران باستان میگویند حال که گویش لری که خود زیر بخش زبان لکی است از بخش هایی از سوریه به زاگروس کوچانده شدند که این بازمیگردد به زمان شاه عباس اول چرا ما به شواهد واسناد و مدارک زبانشناسی کم دقت شده ایم شاید تعصب یا جهلی باشد که آن را علم خویشتن گرایی نام نهاده ایم باشد کوردها بدون هیچ منبع یا حتی واژگانی می گویند کتابت کتاب زرتشت به زبان کردی است اما بازم میگم همه میدانید که از باب واژانی این مردود است همه کردها به خورشید خور میگویند حال آنکه در کتاب زرتشت به خورشید هور گفته شده که تنهال لک زبانان به خورشیدهور میگویند و میدانید 2قوم حافظ کتاب زرتشت وند وزند بوده اند که هردو اکنون لک زبان هستند 
براستی با این تفسیر صاحبان واقعیی این مرزوبوم مقدس بر کسی پوشیده نیست
کوهدشت شهری که روزگاری پایتخت امپراطوری قوتل بوده اکنون 
کوهدَشت یکی از شهرهای استان لکستان است که در مرکز این استان قرار گرفته و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد. این شهر مرکز شهرستان کوهدشت است. ساکنان کوهدشت به زبان لکی صحبت می‌کنند. . کوهدشت در دشت بزرگی واقع شده است که اطراف آن را کوه‌ها احاطه کرده‌اند و دارای مکان های تفریحی همانند شیرز و پل سیمره میباشد و بخشی از طوایف کوهدشت عبارت اند از کونانی و امرائی و قلندری و آزادبخت و گراوندومی باشد کوهدشت با داشتن قلعه های تاریخی فراوانی میتوان گفت تنها مکانی در ایران است که بالا50دژ از سده های ماد تا اسلام را در خود دارد که گویای اهمیت این منطقه داشته است
نام های کهن شهر کوهدشت عبارتند از 
الیپی،
کوزشت، قوتل، امله