تبلیغات
نشریه استان لکستان - اسکندر کبیر لک بوده است ؟ اسکندر تاریخ ایران، الکساندر یونانی نیست
 
نشریه استان لکستان
استان لکستان
درباره وبلاگ


اقوام لک زبان
معرفی قوم لر به عنوان بزرگترین قوم لک زبان
قوم لر یکی از اقوام لک زبانی است که در زاگرس زندگی میکنند
که از قواعد ودستور زبان لکی استفاده میکنند
در کتاب جامعه شناسی کنگره آمریکا لر بزرگترین قوم لک زبان معرفی شده که به دو گویش بهداروندی(بختیاری)و اندیمشکی تکلم میکنند زبان لکی دارای گویش های متفاوتی است که هم مانند هر زبان دیگری دارای گویش های متفاوتی است در زبان آلمانی گویش هانفری ومونیخی که از دستور زبان و قواعد زبان المانی استفاده میکنند اما هیچ گاه گویش هم را متوجه نمی شوند این از ساختار های زبانی است که با داشتن قواعد ودستور زبان یکسان گویش ها متفاوت باشند دلیل آن لهجه و واژگان هر گویش است زبان لکی دارای١٢گویش در سراسر جهان است که از ساختار ودستور زبان لکی استفاده میکنند زبان لکی از زبان های در جهخان است که دارای کد استاندارد زبانی از سوی نهاد زبان شناسی سازمان ملل است از تقسیمات زبانی این است که براساس دستور زبان وقواعد وگرامری حدود یک زبان مشخص میگردد

مدیر وبلاگ : عصیان لکستانی
مطالب اخیر
نویسندگاناسکندر کبیر لک بوده است ؟ اسکندر تاریخ ایران، الکساندر یونانی نیست
اسکندر با الکساندرا متفاوت است اسکندر از واژه سکندار زبان لکی اشتقاق شده است که سکندار به کسی گفته میشود که سکد دار یا دارای روحی والا وارزشمند وبا اراده است که اگر نگاه کنیم همین واژه لکی در لکی کهن زبان مادی هم موجوئد است 

ماد یا لک های کهنی که خاطره حکومت های کهن خود که مطمئنا از ماری باس اغاز نشده بود را در ذهن خود دارد همان گونه که ماد از امپراطوری لک کهن که اغازگرش ماری باس یازرتشت بوده هیچ چیز در خاطر ندارم به همین گونه دستاوردهای تمدنی ایران عزیزمان را نادیده گرفته و وام دار توهمات دیگران شده ایم غربی های ها به مانشان دادن تا10هزار سال پیش ادمی غار نشین بوده حال با کشف شهر 180هزار ساله زیر اعماق اقیانوس ارام در سواحل ژاپن نشان از پوچ بودن تاریخ پژوهی انها میدهد ما باید خودمان گذشته مارا پیدا کنیم وطبق ان اینده مان را بنا کنیم 

اسکندر تاریخ ایران، الکساندر یونانی نیست
اسکندر با الکساندرا متفاوت است اسکندر از واژه سکندار زبان لکی اشتقاق شده است که سکندار به کسی گفته میشود که سکد دار یا دارای روحی والا وارزشمند وبا اراده است که اگر نگاه کنیم همین واژه لکی در لکی کهن زبان مادی هم موجوئد است 
در باب دروغ هایی که در تاریخ ایران به دلایل مختلف شکل گرفته است، در مورد ایرانی بودن شخصیتی با نام اسکندر به استناد متون باقی مانده به زبان پهلوی: = اوستا, یادگار زریران, زند وهومن یسن, کارنامه اردشیر پاپکان, مینوی خرد, بندهش، …. سنگ نوشته های باقی مانده در ایران، معابد میترایی در اروپا، …. تاریخ ایران: = تاریخ بلعمی بلعمی, تاریخ الرسل و ملوک (محمد بن جریر طبری), آثار الباقیه (ابوریحان بیرونی)، …. ادبیات و اسکندر نامه های ایرانی: = شاهنامه فردوسی, دارب نامه (طرسوسی), اسکندر نامه (عبدالکافی بن ابی البرکات)، کتاب "سفر جنگی اسکندر مقدونی، درون ایران و هندوستان بزرگتری دروغ تاریخ است" استاد احمد حامی، کتاب "کارنامه به دروغ" بانو پوران فرخزاد، کتاب "اسکندر تاریخ ایران, الکساندر یونانی نیست" که دو ماه پیش در تهران منتشر شد.
=
* کتاب نگاهی است پژوهشی به واقعیت شخصی، که نام او در تاریخ ایران با عنوان اسکندر آمده است. شخصیت قدرتمندی که به استناد متون لکی مهن یا پهلوی, کتیبه و معابد موجود در ایران و اروپا و…, فتح کامل اروپا را در کارنامه فتوحات به همراه دارد، و ایران سرزمین مادری و وطن او می باشد. حائز اهمیت است، اختلاف زمانی، که در این کتاب از روی اسناد یاد شده به اثبات رسیده است, خود دلیلی بر یکی نبودن دو شخصیت یعنی اسکندر ایرانی لک تبار (ماد)و الکساندر یونانی می باشد. فردوسی این مرد وطن پرست، سرگذشت اسکندری را بیان کرده، که در سال 73 ق.م، بوده است، و نه یونانی که به سال 230 ق.م، می زیسته، و همانا فرضیه الحاقی بودن اسکندرنامه شاهنامه فردوسی، به استناد مدارک این کتاب بی اساس بوده، و جمع آوری اسنادی تاریخی و فرهنگی از سرزمین مان ایران, بیانگر این مدعی است.
=
با توجه به اینکه در این کتاب, به علت ارائه اسناد فراوان ممکن است سر در گمی خواننده عزیز را به همراه آورد, و از آنجا که هدف اصلی این پژوهش, روشنگری برای تمامی قشر های جامعه می باشد, کوتاه و خلاصه آنکه:
شخصی که در تاریخ ایران با نام اسکندر از او یاد شده است, نه تنها یونانی نیست, بلکه یک ابر مرد تاریخ ایران , از نژاد لک ها (مادها) و مذهب میترائی بوده است, که همچون دیگر دلاوران ایرانی, رستم, اسفندیار, گیو, کی خسرو (هوخشتره), کورش کبیر … از افتخارات این مرز و بوم می باشد. این دلاور ایرانی فاتح اروپای امروزی نیز بوده است…. آگاه باشید که با تغییرات و دستکاری در تاریخ قدیم ایران, آنچه در غرب ایران(لکستان) امروز اتفاق افتاده است, به شرق برده اند. تمامی نام مکان های تاریخ ایران را دگرگون کرده اند. با تغییرات و دستکاری در زمان اتفاقات, زمان تاریخ ایران را به هم ریخته اند. تاریخ قدیم ایران را که تنها تاریخ واقعی قدیم جهان است, تبدیل به افسانه کرده اند, تا فتوحات ایرانیان را در اروپا تحریف سازند.
=
در این کتاب در فصل مکانها, این درهم ریختگی و جابجایی نام های شهرها بررسی شده است. همچنین در فصل تاریخ سنتی ایران مسئله اختلاف زمان مطرح شده, و با اسناد ارائه شده, سعی شده است واقعیت نوشته های قدیمی ایرانی چون شاهنامه فردوسی, تاریخ بلعمی, بندهش … را که به علت غیر منطقی بودن فاصله ها و زمانها تبدیل به افسانه شده اند, به اثبات رسانم. همچنین با مقایسه گفته های تاریخ قدیم ایرانی و اسنادی که از حفاریها در جهان کشف شده است, واقعی بودن نمادهایی چون جمشید, ضحاک, فریدون, ایرج, کی خسرو, و تمامی اسامی دیگر تاریخ ایران تا به زمان اسکندر در این کتاب به اثبات رسیده است.
کورش کبیر هخامنشی, البته از بزرگترین افتخارات این مرز و بوم است, اما او نیز همچون فردوسی, ابوریحان بیرونی, بلعمی, طبری … , شما و من, وارث و حافظ فرهنگ و تمدن بزرگی بود که از گذشتگانی همچون جمشید, رستم, گیو, کی خسرو (جد بزرگ او) و هزاران دلاور و شخصیت تاریخ ایران, که متاسفانه ما آنان را افسانه انگاشتیم, به او رسیده بوده است. اگر هرودوت یونانی را پدر تاریخ جهان گفته اند! خود هرودوت میگوید: "به گفته ایرانیان، که در تاریخ تبحر دارند" ماخذ تاریخ هرودوت تاریخ ایران است. و دریغا که ما ایرانیان تاریخ واقعی جهان را که به همت بزرگانی چون فردوسی, ابوریحان بیرونی, بلعمی, طبری….. در دسترس ماست افسانه پنداشتیم, و از یاوه های مفسرین تاریخ یونان و اروپا برای خود تاریخی جدید خلق کرده, به هیچ افتخار می کنیم!
=
در این کتاب با بررسی شخصیت, ملیت و مذهب اسکندر با مدارک ارائه شده از تاریخهای بعد از اسلام, نوشته های لکی(پهلوی) بازمانده از قبل از اسلام …, ایرانی ولک بودن این فرد به اثبات رسیده است. برای جستجوی علت حمله او, یا بهتر بگوییم علل این دگرگونی در ایران, خاندان هخامنشی, خاندان هوو, اختلاف نژادی در ایران (پارسها و مادها), اختلاف مذهبی دو کیش زردشتی در ایران (میترائی و مزدایی), زمان واقعی ایجاد ملوک الطوایفی در ایران, بررسی خاندان اشکانیان و زمان واقعی شکل گیری این خاندان در ایران, بررسی شده و اسناد لازم ارائه شده است. همچنین روایات و اسنادی از اعمال اسکندر در ایران, و پس از آن با مقایسه گفته های تاریخ قدیم ایران و آنچه در اروپا کشف شده است, سفر او به اروپا و فتح این ناحیه توسط ایرانیان به اثبات رسیده است.
==
با بررسی شخصیت افسانه ای در اروپا با نام یولیوس کیسر که همان ایلیوس کی سر مادی یا لک است و بررسی مکان روم واقعی در گفته های تاریخ که به نظر مدائن امروزی می باشد, و مقایسه افسانه های اروپایی در مورد این شخص با شاهنامه فردوسی در مورد اسکندر و اسناد ارائه شده, می توان باور کرد, اسکندر تاریخ ایران همان کی سر (لقب پادشاهان ماد لک) ایلیوس ( پسر خورشید، خدا در آیین میترایی لک ها) رومی از مدائن است, که از نژاد گیو, گودرز و کاوه آهنگر است. چه میتری دات (مهرداد) اشک هفتم یا کی سر ایلیوس همان اسکندر تاریخ ایران باشد الکساندر یونانی, با بررسی هایی که در این کتاب انجام شده است و با مدارک و اسناد ارائه شده, تنها می تواند کهرم (کی هروم) پسر ارجاسپ باشد, که او را هم پس از کلیه فتوحاتش, اسفندیار شکست داده است.
پیوند زدن سرگذشت اسکندر, این ابر مرد تاریخ ایران, با کهرم پسر ارجاسپ, به علت یکی بودن لقب آنان یعنی کی هروم (پادشاه هروم = روم ), دستبرد گریش ها greece (به گفته ما ایرانیان یونانیان ساکن دریای اژه) از تاریخ ایران محسوب می شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 11:55 ب.ظ
عالی بود ممنون از وبلاگ خوبتون....
عصیان لکستانی مرسی
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 04:01 ب.ظ
سلام تشکر از مطالب خوبتون
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 04:00 ب.ظ
سلام تشکر از مطالب خوبتون
موفق باشید
عصیان لکستانی ممنوم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 03:59 ب.ظ
سلام مطالب قشنگی می زارین
سپاس
عصیان لکستانی منونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 03:57 ب.ظ
سلام تشکر از مطالب خوبتون
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 03:56 ب.ظ
سلام وبلاگتون عالیه
خسته نباشید :)
عصیان لکستانی مرسی عزیزم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 03:55 ب.ظ
سلام مطالب قشنگی می زارین
سپاس
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 03:33 ب.ظ
سلام خسته نباشید
عالی بود
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:57 ب.ظ
سلام خوب بود
قالب وبلاگتون هم قشنگه
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:57 ب.ظ
سلام خسته نباشید
عالی بود
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:55 ب.ظ
تشکر عالی بود
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:53 ب.ظ
سلام خوب بود
قالب وبلاگتون هم قشنگه
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:53 ب.ظ
سلام خسته نباشید
عالی بود
عصیان لکستانی ممنونم
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 02:50 ب.ظ
تشکر عالی بود
عصیان لکستانی ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :