عصیان لکستانی پنجشنبه 31 تیر 1395 05:27 ب.ظ واته ()

هفت خاندان بزرگ لک که ایران را هزاران سال به شایستگی رهبری کردند

این شش خاندان به علاوه خاندان ساسانی که در مجموعشان هفت خاندان بودند، کشور را در دوران ساسانی وقبل از هخامنش وزمان هزاره ماری باس بزرگ (زرتشت) به شایستگی اداره می کردند و در حکم پدران ملت بزرگ ایران بودند .
از قبل از شروع سلسله اشكانی هفت خاندان در شروع به كار این سلسله وجود داشتن و جزو 
بزرگان اشکانی( در مجلس مهستان نیز نقش اساسی داشتند)

خاندان سلطنتی پهله یا لک(ارشک)

خاندان مهران در حوزهٔ نفوذی ریو شرق لکستان کنونی 

خاندان کارن یا قارن در نهاوندلکستان(قارن،اسپندیاز و سورن نسبت به بقیه با نفوذ تر بودند)

خاندان سورن یا سورنا پهله لک، شغل موروثی سورن‌ها تاجگذاری سلاطین بود.(بنا بر گفته پلوتارک)

خاندان اسپندیاز (اسفندیار) در ری

خاندان زیک در لکستان میانی معادل شهر های دلفان الشتر نهاوند خرم اباد شمال کوهدشت وهرسین

خاندان اسپهبد در ستروکانیان(گفته شده اکثریت سوار نظام تحت فرمان این خاندان بودند)

واسپوهران که به بزرگان ساسانی اطلاق میشد نیز دارای هفت خاندان ممتاز بودند،
خاندان ساسانی، منشأ این دودمان ایالت پارس بود.

خاندان کارن پهلو یا لکستان، در حوالی نهاوند در سرزمین لکستان(این خاندان خود را منسوب به اشکانیان پهلو دانسته از این رو پهلویا لک نامیده میشوند)

خاندان سورن پهلو، . (این خاندان خود را منسوب به اشکانیان دانسته از این رو پهلو لک نامیده میشوند)

خاندان اسپاهبذ پهلو، درسترکانیان. (این خاندان خود را منسوب به اشکانیان دانسته از این رو پهلو نامیده میشوند)

خاندان اسپندیاذ، در ری. خاندان مهر نرسه که از این خاندان بودند، مقیم پارس بودند. 

خاندان مهران، در ریگا ماد لک . رودخانه مهران در ایالت پارس نیز منسوب به این دودمان است.

(اغلب سرداران لشکر ساسانی از این خاندان و نام مهران داشتند چنانچه در جنگ با ابو عبید ثقفی نیز سردار ایرانی مهران نام داشت)

خاندان زیک.

توضیح:لفظ پهلو لکی بر گرفته از کلمه پهلوان به جنگجویان جوان مرد گفته میشد به دلیل رواج زبان پهلوی در دوران پارت عده ای پارتیان را پهلو میخوانند.