عصیان لکستانی دوشنبه 17 آذر 1393 12:35 ب.ظ نظرات ()
گرز دین وند پهلوانی از خطه لکستان همرا با اسناد فتح

گرزدین وند که رئیس ایل بزرگ ملکشاهی بود در زمان قاجار بار ها توانست قوای عثمانی رو شکست داهد